Site Builder


  

Dicka Te Re

Shipkovica per karshi

Shipkovica eshte fshat i cili shtrihet ne reze te malit Sharr.Eshte nje nder komunat me te pazhvilluara ne FYROM.JU lutem ndihmojeni kete komune.Ne komunen e Shipkovices gravitojne fshatrat
Gajre,Lisjan,Rasadisht,Shipkovice,Brodec,Veshalle dhe Bozovce si dhe fshati i quajtur Teqja e Shipkovices.

Per cdo gje te re do te njoftoheni

Ata qe duan te ndihmojne malesine le te urdherojne


Vazhdojme me tutje